Uitgebreid coachingstraject

In een uitgebreid coachingstraject gaan we verder op zoek naar jouw kracht als leerkracht. Er is tijd om stil te staan bij waar je blij van wordt in je klas. Hoe leren de kinderen het lekkerst en wat werkt voor jou? Uitgangspunt is waar jij van droomt en energie van krijgt.

Een uitgebreid coachingstraject houdt in:

  • een intakegesprek en een korte kijk in de klas
  • meerdere klasovernames of observaties naar behoefte
  • gesprekken op school ter voorbereiding op een klasovername en/of inzicht in eigen talent

Het unieke van de klasovername is dat je zèlf als leerkracht kunt kijken naar je leerlingen en naar wat er in de klas gebeurt tijdens de les. Door gericht te observeren zie je precies wat de kinderen nodig hebben. Dat zorgt ervoor dat je in je onderwijs kunt aansluiten bij de onderwijsbehoeften van jouw groep of (één van je) leerlingen. Voeg daar je eigen talent aan toe en er ontstaat mooi onderwijs!

Bij iedere klasovername staat er één onderwerp centraal. Denk aan didactiek voor actief leren, sociale verhoudingen in de groep, samenwerkend leren, leerprocessen en leerstijlen, werkhouding of de begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften vanuit beelddenken, hoogbegaafdheid of dyslexie. In de nabespreking onderzoeken we wat bij jou als leerkracht past.

Wil je een frisse blik op jouw onderwijs en even stilstaan bij wat jij als leerkracht te bieden hebt?

Met het uitgebreide coachingstraject:

  • heb je je klas in zicht!, 
  • heb je de onderwijsbehoeften van je klas in beeld
  • heb je zicht op jouw kwaliteiten als leerkracht

 

Werken vanuit wat jij leuk vindt, geeft energie in je dagelijks lesgeven. Dat wil jij en dat willen ook jouw leerlingen!

Heb je een vraag of wil je nog wat meer weten over hoe ik werk, neem dan contact op.

Terug naar basis coachingstraject