Denken en leren #onderwijs2032

Denken en leren #onderwijs2032

Laatst werd mij bij een informatieavond over het 21e eeuwse leren weer eens heel duidelijk dat verandering in het onderwijs van het grootste belang is. Een inspirerende leerkracht toonde een lijstje met beroepen die geen van allen tien jaar geleden bestonden. De kinderen die nu op school zitten zullen in 2032 een baan vinden, waarvan de meeste banen waarschijnlijk nu nog niet bestaan.

Totale verandering van mindset

Technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en de invloed van het internet en sociale media groeit enorm. Informatie is in grote hoeveelheden voor iedereen beschikbaar en wordt met en door iedereen gedeeld. Voor het nieuws überhaupt een feit is, wordt er al over getweet. Programmeren en digitale geletterdheid worden de basisvaardigheden naast het gewone rekenen, taal en lezen. Kennis stijgt enorm in waarde en tegelijkertijd wordt van de leerlingen op persoonlijk ontwikkelvlak ook steeds meer gevraagd. Inzicht in hun eigen leerproces is van groot belang om te kunnen ontwikkelen tot kritische, creatieve en ondernemende mensen die zichzelf waarderen en bewust zijn van hun toegevoegde waarde. Voor het onderwijs ligt hier de grote taak om leerlingen te ondersteunen in die ontwikkeling. En dat is niet makkelijk. Het vraagt van leerkrachten hun kennis te vergroten maar bovenal een totale verandering van mindset. Van leerstofgericht naar leerlinggericht en van oog voor resultaat naar een open, kritische blik op ieders leerproces.

Nieuwe plannen

Wat zou het mooi zijn als leerkrachten met elkaar in gesprek gaan over wat hun drive is om leerkracht te zijn. Dat tijd geen issue is en zij elkaar kunnen inspireren. Wat zou het waardevol zijn om te onderzoeken wat hun ultieme doel is, voor zichzelf én voor de leerlingen. Even los kunnen laten wat er op dit moment in de klas gebeurt en dromen over wat je wilt bereiken. Vanuit die vrijheid komt de passie voor het onderwijs weer opzetten en prikkelt het leerkrachten om nieuwe plannen te maken. Alleen dan kun je als school aanhaken bij wat de samenleving in de 21e eeuw vraagt.

Leren leren

Ook ík heb mijn enthousiasme voor het onderwijs opnieuw gevonden. In alle vrijheid heb ik me verdiept in leren, wat dit inhoudt en hoe het werkt. Het leren over leren gaf mij een verrijkt gevoel en het besef dat deze kennis essentieel is bij het ontwikkelen van “nieuw” onderwijs. Het inzicht in de verschillende manieren van leren en diverse strategieën van informatieverwerking, prikkelde mij direct om na te denken over hoe ik leerlingen tot leren wil aanzetten. En dat ontdek je het beste in de praktijk.

Samen met een leerkracht heb ik bekeken hoe de begrijpend leesles zo kan worden vormgegeven dat deze ook geschikt is voor beelddenkers. Door het “andersom” aan te pakken, leest een leerling gerichter en wordt visualiseren een bewuste strategie.

In een plusklas heb ik gezien hoe moeilijk het voor leerlingen soms is om bepaalde strategieën los te laten. Des te waardevoller is het om deze leerlingen te helpen ontdekken hoe leren werkt en welke manier tot goed resultaat leidt. Leren bestaat tenslotte uit complexe denkprocessen met meerdere denkstappen waarbij analyse helpt om vorderingen te kunnen maken.

Aan de slag!

Leren kan dus op veel verschillende manieren en dat biedt nog meer mogelijkheden. Met mijn enthousiasme voor leren wil ik scholen en leerkrachten inspireren, ervaringen laten delen, een kritische blik op hun onderwijs laten werpen om van daaruit kennis te combineren met concrete handvatten en praktische tips. Als leerkracht kun je direct in je klas aan de slag, werk je aan het onderwijs #onderwijs2032 en geef je je lesgeven een enorme boost!

Neem contact op als je vol enthousiasme met nieuwe ideeën in je klas aan de slag wilt.