nieuwsgierigheid

Leren vanuit natuurlijke nieuwsgierigheid, hoe geef jij het ruimte?

Ik was bij de startbijeenkomst van de Leergroep ‘het jonge kind’. Wat een energie! In gesprek met elkaar en vanuit ieders ervaringen werd de nieuwsgierigheid geprikkeld. Er was ruimte om je vragen en ideeën te uiten. Een mooi begin van vele leerprocessen die daar gaan plaatsvinden. En dat is precies wat je ook in je klas wilt zien!

Prikkelen
Een leerkracht vertelde over hoe zij het thema ‘uitvinden’ in haar kleutergroep is gestart: “ik zag wel 6 paar ogen oplichten”. Een kleuter zei: “dan wil ik helpende handjes uitvinden; die kunnen altíjd helpen!”. “En ik schoenen die heel hard kunnen rennen en heel hoog kunnen springen”, zei een ander kind. “En ik maak een afstandsbediening daarvoor”. “Oh, en ik de computer die het allemaal regelt”. De leerkracht had een lego-boot met technische snufjes in de kring laten zien om de nieuwsgierigheid te prikkelen. Er volgde een filosofisch gesprek over uitvinden en daarna kwamen de kinderen met allerlei ideeën en leervragen. Ze gingen enthousiast aan de slag.

Voorbereiden
Een andere leerkracht zei dat zij bij ieder thema samen met haar collega’s een mooie opening voorbereid. Ook werkte ieder een aantal activiteiten uit per ontwikkel- of vakgebied. “Ik mis dan wel vaak iets, kan mijn ei er niet echt in kwijt,” dacht ze hardop. “Wij bereiden ook altijd alles uitgebreid voor, maar dat pakt niet altijd uit zoals bedacht”, reageerde een ander. “Hoe prikkel je de nieuwsgierigheid van kinderen en kun je ze van daaruit ook laten leren en tot spel brengen?” Wat doe je? Wat doe je niet? Moet je wel alles voorbereiden?

Leervragen
In de leergemeenschap ‘het jonge kind’ op de HAN Pabo ontstond een interessant gesprek over ieders werkwijze rondom thematisch onderwijs. Vanuit de nieuwsgierigheid van de leerkrachten naar elkaar en een kritisch blik op hun eigen handelen ontstonden ook bij hen allerlei ideeën en leervragen. Wat is nieuwsgierigheid eigenlijk? Verschillen kinderen daarin? Hoe kun je als leerkracht handelen zodat kinderen leren vanuit nieuwsgierigheid? Het gaat eigenlijk over loslaten. Minder de methode volgen, meer werken vanuit doelen. Maar hoe doe je dat? Wat vraagt dit van je rol als leerkracht?

Het thema in de leergroep werd helder: leren vanuit natuurlijke nieuwsgierigheid, hoe geef jij het ruimte? Iedereen ging enthousiast aan de slag. Met als doel samen te onderzoeken hoe je onderwijs vormgeeft waarin zowel leerlingen als leerkrachten tot hun recht komen. En met wat we ontdekken en leren hopen we anderen te inspireren! Daarom nu de vraag om jou al aan het denken te zetten… hoe ga jij van start met een nieuw thema?

en om nog meer geprikkeld te worden: een artikel over nieuwsgierigheid uit JSW.